,,რეგიონული განვითარების რესურსცენტრი“


Image 01

,,რეგიონული განვითარების რესურცენტრი“ 2011 წელს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საინფორმაციო ცენტრის ბაზაზე ჩამოყალიბდა. ორგანიზაციის შექმნის იდეა საინფორმაციო ცენტრში სტრატეგიული დაგეგმარების ტრენინგზე დაიბადა, რომელიც მშვიდობის კორპუსის მოხალისეების ქანი მარია როსისა და რუთა კასაბიანკას ინიციატივით გაიმართა.

„რეგიონული განვითარების რესურსცენტრი“ გიწვევთ მულტიკულტურული ბანაკი 2016 მონაწილეობის მისაღებად.


DEADLINE EXTENDED!

,,რეგიონული განვითარების რესურსცენტრი” იწვევს FLEX -ის კურსდამთავრებულებს , მულტიკულტურულ ბანაკში ლედერის პოზიციაზე.
მულტიკულტურული ბანაკის მიზანია: ახალგაზრდებმა გაეცნონ საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნიკური, რელიგიური და კულტურული ხალხის შესახებ ისტორიას. ასევე მოხდეს მათი ინტეგრირება და ტოლერანტებად ჩამოყალიბა.


განცხადება

განცხადება

პირველად საქარველოში
მულტიკულტურული ბანაკი გაიმართა


American camp - გიწვევთ